Informasjonsmøte om EØS-midlene og NGO-fondene

NGO Partnership legger ut på informasjonsturné. Først ut er Bergen.

Den norske Helsingforskomité inviterer norske organisasjoner og andre relevante aktører til informasjonsmøte om EØS-midlene 2014-2021 og norsk støtte til sivilt samfunn i mottakerlandene. EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn mulighet til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra 15 mottakerland (Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Romania, Bulgaria, Hellas, Kroatia, Portugal, Kypros og Malta). Møtet skal gi svar på hva disse mulighetene er.


De første møtene vil finne sted i Bergen, 17. oktober og Trondheim, 26. oktober. Flere steder og datoer vil bli annonsert iløpet av høsten. 


Under møtene vil det bli gitt en introduksjon til EØS-midlene og informasjon om NGO-fondene. I tillegg vil vi fokusere på hvordan norske NGO-er kan være involvert, hva bilateralt samarbeid innebærer samt praktisk informasjon om midlene.

NGO-fondene "Active Citizens Fund" er midler som går til støtte for utviklingen av et sterkt og sunt sivilsamfunn i mottakerlandene. Det bilaterale elementet i fondet legger til rette for at norske sivilsamfunnsorganisasjoner (NGO-er, frivillige organisasjoner, foreninger etc.) skal kunne bidra med sine erfaringer, kunnskap og kompetanse. Til gjengjeld, gjennom samarbeid får norske organisasjoner et bredere nettverk – faglig og kanskje også politisk, kunnskap om initiativer og aktiviteter som kan være relevante i norsk sammenheng.

Meld deg på arrangementet i Bergen her

Møtet vil finne sted 17. oktober 2017 ved Hordaland Fylkeskommune.
Tid: 10.00-12.00
Sted: Agnes Mowinckels gate 5, Vestlandet møterom.

Oversikt over alle EØS-midlene finner du her og her.

Følg oss også på Facebook for å få informasjon om turneen.


Article published on 28 September 2017
This article has been last modifed on 02 October 2017