Samarbeidsmodell fra Bodø kommune gir resultater i Polen

Barn som vokser opp på landet i Polen har en dårligere utgangspunkt for utvikling. Dette gjelder spesielt barn fra familier som er i fare for marginalisering. Mye skyldes manglende koordinering og samarbeid mellom myndigheter ansvarlige for skolegang og for sosiale tiltak. Basert på erfaring fra Bodø kommune, har fire distriktskommuner i Polen bygget ut et innovativt system for samarbeid mellom kommunale institusjoner for å støtte familier i fare for sosial ekskludering.

 

Prosjektet har vært drevet av den polske Comenius-stiftelsen etter at lederen for stiftelsen hadde vært i Norge på en studietur. Her ble hun kjent med familiesentrene som er bygd opp blant annet i Salten-regionen, og hun ønsket å få i gang prosesser i Polen for å samordne og utvikle tjenester for små barn gjennom lignende modeller.

Den norske partneren i prosjektet har vært Nord Universitetet ved førsteamanuensis Wenche Rønning. "Vi var på en runde i Polen våren 2015 der vi besøkte kommuner og formidlet erfaringer med ulike tiltak innenfor det vi kan kalle ECEC-tjenester (Early Childhood Education and Care). Det handlet om familiesenter, barnehager, foreldreveiledning osv. I tillegg fikk vi innsikt i situasjonen i de kommunene vi besøkte, og vi benyttet anledningen til å samle litt data for å evt. kunne forske på utviklingen i de kommunene som ble trukket inn i disse prosessene sammen med Comenius-stiftelsen" sa Rønning.

2015 05 05 12.14.54

Partnerne i dette prosjektet kjenner hverandre fra før og begge er drevet av en felles interesse for å vedlikeholde kontakten og få videre kjennskap til utviklingen på dette området i Polen. Nord Universitetet er interessert i å drive videre forskning knyttet til utviklingen av ECEC-tjenester i de kommunene i Polen som er med i dette prosjektet, derfor har dette samarbeidet vært viktig.

Våren 2017 planlegger de en oppførging med datainnsamling i Polen også i samarbeid med Bodø kommune og Comenius-stiftelsen. Universitetet i Warszawa skal også bidra.  

"Det har vært interessant å få innsikt i de utfordringene man står overfor når det gjelder ECEC-tjenester i Polen, og som ansatt i UH-sektoren ser jeg en mulighet til å gjøre noe mer ut av det i forhold til forskning" konkluderte Wenche Rønning.

2015-05-03 14.41.582015-05-03 15.24.00

I dette prosjektet har kommunene i Polen benyttet seg av deltakende prosesser for å kartlegge situasjonen for dårligstilte barnefamilier. Ved å dra nytte av norske partnerkonsultasjoner har de bygget et lokalt støtteapparat for disse familiene. Målet har vært å nå ut til 16 landsbyer og 320 barn og foreldre. 

Les mer om prosjektet her.

Les mer om NGO-programmet i Polen her.

Les mer om EØS-midlene her og her.

 


Article published on 17 November 2016
This article has been last modifed on 27 September 2017