30 Mar 2016

Norsk frivillighet i rumenske distrikter

Det beste med frivillighet er at folk som ellers ikke kjenner hverandre gjør en felles innsats for å oppnå samme mål.
Read more...

18 Mar 2016

Sterk kampanje mot rasisme i Polen

‘Stopp islamiseringen av Europa! ... Hvordan liker du kaffen din?’ Denne meldingen ble trykket på servietter på McDonald’s i Zgierz, midt i Polen. Initiativet er en del av prosjektet ‘Åpen Zgierz’ som går nye veier for å stoppe rasisme og xenofobi på.
Read more...

07 Mar 2016

Approved applications for bilateral fund in Slovakia

The program operator for the NGO-program "Democracy and Human Rights" has published the list of approved projects funded under the NGO-program's fund for bilateral relations.
Read more...

07 Mar 2016

Extended deadline - Call for proposals under fund for bilateral relations in Lithuania

It is still possible to apply for funding under the funds for bilateral relations in Lithuania. The bilateral funds finance initiatives such as conferences, workshops, study tours, studies and reports, as well as outreach activities which could add value to and broaden the cooperation that takes place within the programmes. The funds may also provide a source of funding for initiatives of interest to both the donor and beneficiary countries going beyond the programmes.

The new deadline for submission of applications is 1st of July 2016.

Read more...

03 Mar 2016

Norske metoder og et brennende hjerte for vanskeligstilte ungdommer i Slovakia

I mange boligfelter i Bratislava tilbringer barn og unge sin fritid på gata der de stadig er utsatt for konflikter, sosiale utfordringer og et utrygt miljø. Den slovakiske organisasjonen Kaspian har i nesten 20 år arbeidet i Petržalka, det største boligfeltet i landet. Mange av barna og ungdommene her kommer fra vanskeligstilte familier med trange levekår og høyt nivå av deprivasjon. Et av prosjektene til organisasjonen går ut på å bruke norske og andre europeiske erfaringer for å øke kvaliteten på tilbudene og tjenestene som organisasjonen tilbyr barn og unge fra utsatte grupper. Rundt 50% av målgruppen som deltar i prosjektet er rombarn.
Read more...

29 Feb 2016

Invitation to Conference on public policies for better social services, Romania

A conference on public policies for better social services is held between April 7-8, 2016 in Bucharest, Romania. The conference will focus on finding those particular elements that created positive changes in the social services provision in any of the paticipating countries at the conference, that can be replicated or transfered either from one country to another, or from a single grass root initiative to a public policy.
Read more...

05 Feb 2016

Overview of bilateral relations projects in Estonia

One of the goals of EEA and Norway Grants in the current programming period is to strengthen bilateral relations between beneficiary countries and donor states. The Estonian NGO program operator offers Estonian organizations the opportunity to engage new partners from Norway, Iceland and Liechtenstein.
Read more...

05 Feb 2016

Results of the second call for bilateral relations in the Czech Republic

The purpose of bilateral relations programmes is to strengthen direct exchange of experience and know-how, sharing and transfer of experience and good practices between Czech NGOs and entities in the Donor States (Norway, Iceland and Liechtenstein).
Read more...

04 Feb 2016

Else og Ema - en studie om sosiale tjenester i Norge og Slovakia

Else og Ema (selvstendige liv), er tittelen på en studie skrevet av Miroslav Cangár, Lucia Cangárová og Denisa Nincová fra Social Work Advisory Board (SWAB). Forfatterne sammenligner frivillighetsbaserte sosiale tjenester i Norge og Slovakia på en veldig spesiell måte - gjennom historiene av to jenter, Else og Ema.
Read more...

04 Feb 2016

Rumenske og norske elever tar den grønne utfordringen!

Gjennom skoleprosjektet Greenovation Challenge har rumenske og norske studenter jobbet sammen for å finne løsninger på miljøutfordringer.
Read more...