14 Feb 2018

Hvordan går det med NGO-fondene?

Vi gir deg en oversikt her

Read more...

17 Aug 2016

Evalueringsrapport: EØS-midlene styrker samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene

En ny evaluering av bilateralt samarbeid under EØS-midlene konkluderer med at EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene.
Read more...