Hvordan går det med NGO-fondene?

Vi gir deg en oversikt her

NGO-fondene Active Citizens Fund har som overordnede mål å styrke utviklingen av det sivile samfunn i Europa, øke samfunnsdeltakelsen spesielt blant unge og å styrke utsatte grupper. På sikt bidrar dette til sosial rettferdighet, demokratisk og bærekraftig utvikling.

Et sterkt sivilt samfunn er et fundamentalt element i et demokratisk styresett, for menneskerettigheter og for sosial inkludering. Et godt styresett åpner opp og oppmuntrer til samfunnsdeltakelse. Det gir samtidig rom for samfunnsaktører å organisere seg og skape muligheter for endring og forbedring. Active Citizens Fund sikter på å styrke sivilsamfunnssektoren generelt og kapasiteten til påvirkningsarbeid og vaktbikkje-arbeid spesielt. Les mer her om prioriterte områder og mulige tiltak som kan støttes.

EØSmidlene graf png

 

Kroatia – forhandlinger pågår

Kypros – forhandlinger pågår

Litauen – forhandlinger pågår

Slovenia – forhandlinger pågår

Ungarn - forhandlinger pågår

Landsidene på ngonorway.org vil bli oppdatert fortløpende, så fort ny informasjon er gjort tilgjengelig. Du kan følge oss også på Facebook.

Oversikt over alle programmene under EØS-midlene finner du her og her.


Article published on 14 February 2018
This article has been last modifed on 14 February 2018