Norske organisasjoner i Slovakia

Utfordringer knyttet til miljø og bærekraftig byutvikling er sentrale temaer for flere regjeringer rundt om i Europa. Smart cities konseptet bygger på idéen at man kan sikre bærekraftig byutvikling ved å respektere miljøet og å engasjere innbyggerne direkte i utviklingen – det å ta vare på byen er ikke bare styresmaktenes jobb. Smart cities var hovedtema for et studiebesøk for norske organisasjoner i Slovakia i perioden 10.-14. oktober.

I samarbeid med Den norske Helsingforskomité og Ekopolis Foundation i Slovakia, besøkte representanter for fire norske organisasjoner NGOer i Slovakia for å utveksle sine erfaringer innen Smart Cities og for å etablere kontakt og samarbeid for kommende prosjekter innenfor rammen av EØS-midlene.

I løpet av fire dager besøkte representanter for Spire, Syklistenes Landsforening, Refugee Greenspace Initiative og Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF) Bratislava, Nitra, Martin og Zvolen. Delegasjonen besøkte urbane hager, parker, kulturelle sentre og lærte mer om hva som blir gjort i Slovakia. I Martin deltok Lars Christenssen fra Syklistenes Landsforening i en konferanse om urban mobilitet, der han holdt et foredrag om vintersykling. I Zvolen møtte gruppen byens ordfører der de snakket om hvor viktig de er å engasjere innbyggerne i politikkutforming.

studietur2

Norsk delegasjon med Zvolens ordfører

I flere av byene ble åpne møter med lokalsamfunnet arrangert. De mest diskuterte temaene har vært bærekraftig utvikling, inkludering av innvandrere og lavterskel samfunn. Inga Magistad, Norges ambassadør i Slovakia, deltok også på et at møtene og understrek viktigheten av samarbeid mellom organisasjoner i Norge og Slovakia.

ambassadør

Møte med lokalsamfunnet, sammen med Ambassadør Inga Magistad.

Ungdommer fra byene var spesielt interesserte i diskusjoner og Marikken Wathne fra Spire fikk mange kontakter. "Å snakke med elevene ved en ungdomsskole om hvordan de gjennomførte prosjekter som bedret miljøet ved skolen, var veldig spennende!" sa Marikken. Representantene for Refugee Greenspace Initiative var spesielt interesserte i rom-spørsmål i Slovakia – turen var en god mulighet for dem å sammenligne utfordringene ved inkluderingsarbeid i Norge og i Slovakia.

Studieturen var nyttig for både de norske og slovakiske deltakerne. Ifølge Peter Medved, direktør for Ekopolis, "vi tror at turen har vært et viktig bidrag til NGO-programmet, gjennom bedre forståelse av borgerlig engasjement og mulige områder for fremtidig samarbeid". Stefan Janco, prosjektleder ved Ekopolis, beskrev turen som "inspirerende", og understrek at arbeidet mot en bedre fremtid starter med slike kontakter etablert gjennom åpne møter.

Les mer om NGO-programmet i Slovakia i perioden 2009-2014.

Les mer om EØS-midlene her og her.


Article published on 15 December 2016
This article has been last modifed on 27 September 2017