04 Feb 2016

Rumenske og norske elever tar den grønne utfordringen!

Gjennom skoleprosjektet Greenovation Challenge har rumenske og norske studenter jobbet sammen for å finne løsninger på miljøutfordringer.
Read more...

04 Feb 2016

Enestående samarbeidsprosjekt om vern av natur- og kulturarv i Slovenia

Innsjøen i Cerknica er en av de mest spesielle stedene i Indre-Carniola, i Slovenia. Det kalles for "vannet som forsvinner". Grunnet geologiske forhold i området, «forsvinner» vannet i underjordiske grotter i perioder uten regn, på høsten, og kan til og med flomme over i regnfylte perioder når våren kommer. Tidligere generasjoner har lært å tilpasse seg denne sykliske livsrytmen, men nå er den unike kunnskapen forbundet med dette i ferd med å forsvinne for godt. Museumssenteret i Hordaland bidrar, i samarbeid med Pajn (Institutt for bærekraftig liv), til å verne denne spesielle natur- og kulturarven.
Read more...

15 Jan 2016

Sammen for kvinner: la oss snakke om det!

I Tsjekkia er det en nær sammenheng mellom en vanskelig sosial situasjon og kjønnsbasert vold. Kvinner som står i fare for sosial eksklusjon eller befinner seg i en vanskelig sosial situasjon, har større risiko for å bli utsatt for vold, utøvd enten av partnere eller fremmede.
Read more...

15 Dec 2015

Trygg lek på vei til skolen

Institutt for trygg lek er en NGO i Slovenia, som bruker forebyggende tiltak for å bedre sikkerheten på lekeplasser. Organisasjonen arbeider for å sikre at barn og unge har tilgang til trygge lekeapparater og kan leke trygt. Som et forebyggende tiltak, fokuserer organisasjonen på forskjellige lærings- og motiverende aktiviteter for å stimulere barnas læringsevner.
Read more...

01 Dec 2015

Muligheter og utfordringer i integrering av rom-minoriteter

Utfordringer og muligheter for integrering av rom-minoritetene var hovedtema i det internasjonale seminaret som ble avholdt i Oslo, mellom 28. og 30. oktober 2015. Seminaret ble arrangert av programoperatørene for NGO-programmene i Bulgaria og Romania i samarbeid med de norske ambassadene i Sofia og Bucuresti, og i partnerskap med Den norske Helsingforskomité.
Read more...

25 Nov 2015

Norsk bulgarsk samarbeid for økt yrkesdeltakelse blant unge

En delegasjon fra Bulgaria, bestående av representanter for organisasjoner som jobber med yrkesrettet opplæring, kunst og håndverk og ungdomsorganisasjoner var nylig på studiebesøk i Norge. Målet var å lære mer om yrkesopplæring i Norge, det norske systemet for realkompetansevurdering og om måten bedrifter kan samarbeide med opplæringssteder for å sikre arbeidsplasser.
Read more...

27 Oct 2015

Norwegian model for integrated work with migrants in Romania

ICAR Foundation proposes an innovative approach of the services provided to migrants, by adapting successful practical models from the Scandinavian countries to the local context in Romania.
Read more...

23 Sep 2015

Living libraries and human books - an Amnesty project

According to a report published by the Czech Helsinki Committee in 2013, there has been a deterioration in the social climate in Czech society, with intolerance, hatred, xenophobia and racism rising. Media coverage is often such that it perpetuates xenophobic and racist public discussion, including that which occurs in cyberspace.
Read more...

01 Sep 2015

Developing green innovators of the future

A gym that produces electricity and a system for adopting beehives were among the ideas developed jointly by Bulgarian and Norwegian youth. The cooperation aimed at strengthening the teaching of entrepreneurship in schools.
Read more...

06 Aug 2015

Storytelling - between Portugal and Norway

In the context of the bilateral cooperation promoted by the EEA Grants, a delegation of the Instituto P. António Vieira (IPAV), from Portugal, promoter organization of the project Ubuntu Lives, visited Oslo. This is their story.
Read more...