04 Apr 2016

Høydepunkter fra NGO-programmet i Hellas

NGO-programmet i Hellas har som mål å styrke det sivile samfunn og bidra til utjevning av sosiale forskjeller, demokrati og bærekraftig utvikling. Totalt 7,34 millioner euro er blitt gjort tilgjengelig for greske organisasjoner, for deres arbeid for å redusere sosiale forskjeller, redusere fattigdom og sosial ekskludering og fremme menneskerettigheter.
Read more...

01 Apr 2016

Norsk ekspertise gir økt selvstendighet for mennesker med autisme i Slovakia

Hvor mange mennesker med autisme finnes det i Slovakia? Det finnes ingen statistikk på det. Vi kan bare stole på internasjonal forskning som tyder på at ett av 110 barn har en diagnose innen autismespekteret. Hvorfor finnes det ingen statistikk?
Read more...

01 Apr 2016

Høydepunkter fra kampen mot hatprat i Romania - del 1

Den største utfordringen og den evige oppgaven for en lærer – i formell eller uformell setting – er å ha deltakerne handle ut ifra de nye tilegnede kunnskaper og fortsette å gjøre det etter at prosjektet er avsluttet.
Read more...

30 Mar 2016

Norsk frivillighet i rumenske distrikter

Det beste med frivillighet er at folk som ellers ikke kjenner hverandre gjør en felles innsats for å oppnå samme mål.
Read more...

07 Mar 2016

Norsk-tsjekkisk samarbeid om vold i nære relasjoner

En norsk og en tsjekkisk organisasjon har gått sammen for å dele erfaringer og kunnskap om voldsforebygging. Prosjektet har mottatt støtte gjennom EØS-midlene, programmet for Gender-based violence som ledes av Open Society Fund i Praha.
Read more...

04 Mar 2016

Gresk dyrevern etter norsk modell

Om sommeren prøver vi ofte å finne roen ved å forlate byene og komme nærmere naturen. Vi kommer ikke unna en kjøretur, men dette gir oss en mulighet til å nyte naturen fra førersetet. Og for første gang i Hellas, gir dette i tillegg en mulighet til å aktivt bidra til å bevare dyrelivet som er truet av trafikkulykker.
Read more...

03 Mar 2016

Norske metoder og et brennende hjerte for vanskeligstilte ungdommer i Slovakia

I mange boligfelter i Bratislava tilbringer barn og unge sin fritid på gata der de stadig er utsatt for konflikter, sosiale utfordringer og et utrygt miljø. Den slovakiske organisasjonen Kaspian har i nesten 20 år arbeidet i Petržalka, det største boligfeltet i landet. Mange av barna og ungdommene her kommer fra vanskeligstilte familier med trange levekår og høyt nivå av deprivasjon. Et av prosjektene til organisasjonen går ut på å bruke norske og andre europeiske erfaringer for å øke kvaliteten på tilbudene og tjenestene som organisasjonen tilbyr barn og unge fra utsatte grupper. Rundt 50% av målgruppen som deltar i prosjektet er rombarn.
Read more...

02 Mar 2016

Våre hjertebarn

Den kretiske Forening for foreldre, foresatte og venner til mennesker med autisme ble grunnlagt i Rethymno i 2008 av en liten gruppe foreldre med barn med autisme. Siden har gruppen vokst seg til en stor familie som gir støtte til barn og deres familier, genererer nye ideer og setter nye mål. Etter et besøk til Norge ble Foreningen inspirert til å videreutvikle sine metoder.
Read more...

02 Mar 2016

Norsk-kypriotisk samarbeid for obligatorisk seksualundervisning for ungdommer

I’M SET er et 18-måneders bilateralt samarbeidsprosjekt mellom Norge og Kypros som også inkluderer et enestående samarbeid mellom frivillige organisasjoner og utdanningsmyndigheter i Kypros. Prosjektet involverer aktørene Cyprus Family Planning Association, det kypriotiske Barneombudet, Pedagogical Institute of Cyprus, Mediterranean Institute of Gender Studies og Sex og Politikk.
Read more...

04 Feb 2016

Else og Ema - en studie om sosiale tjenester i Norge og Slovakia

Else og Ema (selvstendige liv), er tittelen på en studie skrevet av Miroslav Cangár, Lucia Cangárová og Denisa Nincová fra Social Work Advisory Board (SWAB). Forfatterne sammenligner frivillighetsbaserte sosiale tjenester i Norge og Slovakia på en veldig spesiell måte - gjennom historiene av to jenter, Else og Ema.
Read more...