03 Mar 2016

Norske metoder og et brennende hjerte for vanskeligstilte ungdommer i Slovakia

I mange boligfelter i Bratislava tilbringer barn og unge sin fritid på gata der de stadig er utsatt for konflikter, sosiale utfordringer og et utrygt miljø. Den slovakiske organisasjonen Kaspian har i nesten 20 år arbeidet i Petržalka, det største boligfeltet i landet. Mange av barna og ungdommene her kommer fra vanskeligstilte familier med trange levekår og høyt nivå av deprivasjon. Et av prosjektene til organisasjonen går ut på å bruke norske og andre europeiske erfaringer for å øke kvaliteten på tilbudene og tjenestene som organisasjonen tilbyr barn og unge fra utsatte grupper. Rundt 50% av målgruppen som deltar i prosjektet er rombarn.
Read more...

02 Mar 2016

Våre hjertebarn

Den kretiske Forening for foreldre, foresatte og venner til mennesker med autisme ble grunnlagt i Rethymno i 2008 av en liten gruppe foreldre med barn med autisme. Siden har gruppen vokst seg til en stor familie som gir støtte til barn og deres familier, genererer nye ideer og setter nye mål. Etter et besøk til Norge ble Foreningen inspirert til å videreutvikle sine metoder.
Read more...

02 Mar 2016

Norsk-kypriotisk samarbeid for obligatorisk seksualundervisning for ungdommer

I’M SET er et 18-måneders bilateralt samarbeidsprosjekt mellom Norge og Kypros som også inkluderer et enestående samarbeid mellom frivillige organisasjoner og utdanningsmyndigheter i Kypros. Prosjektet involverer aktørene Cyprus Family Planning Association, det kypriotiske Barneombudet, Pedagogical Institute of Cyprus, Mediterranean Institute of Gender Studies og Sex og Politikk.
Read more...

04 Feb 2016

Else og Ema - en studie om sosiale tjenester i Norge og Slovakia

Else og Ema (selvstendige liv), er tittelen på en studie skrevet av Miroslav Cangár, Lucia Cangárová og Denisa Nincová fra Social Work Advisory Board (SWAB). Forfatterne sammenligner frivillighetsbaserte sosiale tjenester i Norge og Slovakia på en veldig spesiell måte - gjennom historiene av to jenter, Else og Ema.
Read more...

04 Feb 2016

Rumenske og norske elever tar den grønne utfordringen!

Gjennom skoleprosjektet Greenovation Challenge har rumenske og norske studenter jobbet sammen for å finne løsninger på miljøutfordringer.
Read more...

04 Feb 2016

Enestående samarbeidsprosjekt om vern av natur- og kulturarv i Slovenia

Innsjøen i Cerknica er en av de mest spesielle stedene i Indre-Carniola, i Slovenia. Det kalles for "vannet som forsvinner". Grunnet geologiske forhold i området, «forsvinner» vannet i underjordiske grotter i perioder uten regn, på høsten, og kan til og med flomme over i regnfylte perioder når våren kommer. Tidligere generasjoner har lært å tilpasse seg denne sykliske livsrytmen, men nå er den unike kunnskapen forbundet med dette i ferd med å forsvinne for godt. Museumssenteret i Hordaland bidrar, i samarbeid med Pajn (Institutt for bærekraftig liv), til å verne denne spesielle natur- og kulturarven.
Read more...

15 Jan 2016

Sammen for kvinner: la oss snakke om det!

I Tsjekkia er det en nær sammenheng mellom en vanskelig sosial situasjon og kjønnsbasert vold. Kvinner som står i fare for sosial eksklusjon eller befinner seg i en vanskelig sosial situasjon, har større risiko for å bli utsatt for vold, utøvd enten av partnere eller fremmede.
Read more...

15 Dec 2015

Trygg lek på vei til skolen

Institutt for trygg lek er en NGO i Slovenia, som bruker forebyggende tiltak for å bedre sikkerheten på lekeplasser. Organisasjonen arbeider for å sikre at barn og unge har tilgang til trygge lekeapparater og kan leke trygt. Som et forebyggende tiltak, fokuserer organisasjonen på forskjellige lærings- og motiverende aktiviteter for å stimulere barnas læringsevner.
Read more...

01 Dec 2015

Muligheter og utfordringer i integrering av rom-minoriteter

Utfordringer og muligheter for integrering av rom-minoritetene var hovedtema i det internasjonale seminaret som ble avholdt i Oslo, mellom 28. og 30. oktober 2015. Seminaret ble arrangert av programoperatørene for NGO-programmene i Bulgaria og Romania i samarbeid med de norske ambassadene i Sofia og Bucuresti, og i partnerskap med Den norske Helsingforskomité.
Read more...

25 Nov 2015

Norsk bulgarsk samarbeid for økt yrkesdeltakelse blant unge

En delegasjon fra Bulgaria, bestående av representanter for organisasjoner som jobber med yrkesrettet opplæring, kunst og håndverk og ungdomsorganisasjoner var nylig på studiebesøk i Norge. Målet var å lære mer om yrkesopplæring i Norge, det norske systemet for realkompetansevurdering og om måten bedrifter kan samarbeide med opplæringssteder for å sikre arbeidsplasser.
Read more...

Page 3 of 10