Naturvern i Norge og Tsjekkia

Naturvernforbundet i Buskerud har vært med i et prosjekt i Tsjekkia i samarbeid med Den tsjekkiske Unionen for Naturvern. Erfaringsutveksling, faglige diskusjoner, kunnskapsoverføring har stått sentralt i samarbeidet. Prosjketet har fått støtte av NGO-programmet i Tsjekkia.

Landforvaltning gjennom stiftelse er en effektiv metode for frivillig naturvern brukt i mange land. Merverdien ligger i nært samarbeid med landeiere og klare juridiske forhold til eierskap. Denne type arbeid begynte i Tsjekkia i midten av 1990-tallet og i dag er det rundt 60 NGOer som er involverte. Mange av disse opererer på frivillig basis. Utviklingen av disse organisasjonene er viktig for naturvernsbevegelsen generelt. Det er viktig med spesialisert kunnskap innen juss, økonomi, biologi osv. som kan holdes konstant oppdatert. Når forskriftene for naturvern endres med jevne mellomrom, noe som er tilfellet i Tsjekkia, er det viktig at naturvernorganisasjoner er i stand til å vurdere konsekvensene for disse endringene.

Naturvernforbundet i Buskerud har vært med i et prosjekt i samarbeid med Den tsjekkiske Unionen for Naturvern. Målet har vært å øke fagkunnskapen og profesjonalismen til tsjekkiske organisasjoner innen naturvern samt inkludering av lokalsamfunnet og landeiere i verneaktiviteter. Den norske partners rolle har vært essensiell i kunnskapsoverføring og metodologisk rådgivning.

Som del av prosjektet gjennomførte tre personer fra NiB en reise til Tsjekkia i tidsrommet 30.05 – 04.06 2015. En rekke prosjekter (vesentlig restaurering/istandsetting av natur) i regi av ulike regionale og lokale avdelinger ble besøkt, med diskusjoner rundt skjøtsel og tiltak.

DSC 0015

NiBs omviser i åsen ved den historiske byen Kaňk. Biomangfoldet bærer fortsatt preg av å være gammel beitemark, men vegetasjonsrestaureringen er vanskelig fordi tradisjonen ikke er dokumentert.

7 representanter fra Tsjekkia reiste til Oppland i perioden 10. – 15. august 2015. Her var vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger ansvarlig for gjennomføring av et program med besøk til utvalgte naturområder for å se på ulike typer skjøtsel. Under slåttekurset på Ryghsetra 2015 deltok 3 representanter fra den tsjekkiske organisasjonen. Som avslutning av prosjektet reiste 2 representanter fra NiB til Tsjekkia i perioden 11.03 – 16.03.2016.

IMG 0048.JPG articledisplay

Ekskursjon i tsjekkiske hakkespettmarker, mars 2016. Foto PØK

"Det var en overraskelse å se hvor mye av naturvernarbeidet i Tsjekkia, i hvert fall ved Den Tsjekkiske Unionen for Naturvern,  som var knytta opp mot praktisk arbeid med restaurering og skjøtsel av naturområder. De hadde en usedvanlig stor dugnadsgjeng, noe vi jo sliter med i vår hverdag her i Norge" sa Per Øystein Klunderud, Fylkessekretær i Naturvernforbundet i Buskerud. "Vi fikk samtidig inntrykk av at det er lite av deres arbeid (som) var knytta opp imot overordna politisk arbeid, for eks. klima, samferdselspolitikk, vassdragsvern etc." la han til.

Det er en viktig læringsprosess som er knyttet til disse samarbeidsprosjekter. I tillegg til spennende fagdiskusjoner lærer man seg forskjellige tenkemåter og måter å gripe an utfordringene på. "Faglig hadde vi mange spennende – og også harde – diskusjoner rundt skjøtsel av (verne)områder, og for eks. hvordan man tar seg av skada dyr (som fugler og pattedyr). For det siste temaet var det to grunnleggende vidt forskjellige syn!" konkluderte Per Øystein.

Les mer om NiBs tur til Tsjekkia her.

Les mer om NGO-programmet 2009-2014 i Tsjekkia her.

Les mer om EØS-midlene her og her.


Article published on 06 December 2016
This article has been last modifed on 27 September 2017