Norsk-latvisk samarbeid for å bedre diabetesomsorg

70 barn får årlig diabetes type 1. i Latvia. Alle må gjennom en 5 dagers opplæring av en diabetessykepleier ved barnesykehuset i Riga. Dette er landets eneste diabetessykepleier. Et samarbeidsprosjekt mellom Diabetesforbundet og den latviske Diabetesføderasjonen under NGO-programmet sikter på å endre denne situasjonen.

Ut fra en annerkjennelse av at diabetes er et globalt problem arbeider Diabetesforbundet for blant annet å dele sine erfaringer med diabetesorganisasjoner i andre land, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner søke å bistå med hjelp til selvhjelp.

I 2013 besøkte Diabetesforbundet Riga i forbindelse med et fagseminar for egne ansatte. I den forbindelse tok de initiativ til å treffe den latviske diabetesorganisasjonen, den latviske Diabetesføderasjonen (LDF). Et av temaene som ble tatt opp var muligheten for et samarbeid under EØS-finansieringsmekanismene. Initiativet ble fulgt opp av LDF og resulterte i et partnerskap som fortsetter utover prosjektets implementeringsperiode.

Som del av partnerskapet deltok Diabetesforbundet i 2015 på et partnermøte i Riga. Der ble det kjent at i Latvia betaler arbeidsgivere skatt til myndighetene den første uka noen blir syke. Dette hindrer mange med diabetes i å få en jobb, ettersom arbeidsgiver frykter stort fravær og tap av penger. Derfor er karriereveiledning overfor medlemmer ett av områdene som LDF har utpekt seg som et satsingsområde.

diab2

"Vi er takknemlige for at Diabetesforbundet vil være vår partner. Det går sakte, men sikkert fremover med diabetesomsorgen i Latvia. Diabatesforbundet i Norge har kommer så mye lenger enn oss og vi ønsker å lære av dere", sa leder Indra Stelmane da hun åpnet møtet.

Arbeid med barn og ungdom er et annet av satsningsområdene til LDF. Barn opp til 18 år har tilgang til gratis insulin og tre-fire strips per dag. I Norge har mange barn insulinpumpe, og får dette dekket av folketrygden. I Latvia må foreldre betale for slikt utstyr selv til sine barn.

Koordinert diabetesomsorg

LDF består av 14 medlemsorganisasjoner der en av dem arbeider med barn og ungdom. De var involverte i et prosjekt med mål om å utvikle innovative tjenester til barn, ungdom og voksne. Over 800 personer med diabetes fra hele Latvia var med i prosjektet som blant annet innebar at sosialarbeidere ble brukt som koordinatorer i diabetesomsorgen. Hensikten var for sosialarbeiderne å hjelpe personer med diabetes komme seg videre i systemet basert på behovet de hadde, enten kontakt med lege, sykepleier eller psykolog. «Det er store forskjeller på tilgang til helsetjenester i landet. Best er situasjonen i Riga, og verst i den østlige regionen av Latvia. Det legges opp til hjemmebesøk også der personer ikke kan komme seg til lege enten pga. sykdom eller fattigdom» forteller prosjektleder Liene Celmina.

I forbindelse med dette prosjektet ble Diabetesforbundet invitert til å dele sine erfaringer fra arbeid med barn, ungdom og voksne. Gjennom flere verksteder fikk barn, ungdom og voksne lært om hvordan de kan håndtere diabetes og leve med den. Det var 20 deltakere på de enkelte verkstedene som varte i 5 dager. Noen av disse handlet om jobbmuligheter og karriereveiledning, om opplæring i hvordan diabetes skal håndteres fra måling av blodsukker til hvor på kroppen man setter insulin eller om fysisk aktivitet og kosthold.


diab3


Som ledd i samarbeidet var Diabetesforbundet vert da LDF gjennomførte et studiebesøk til Norge i 2016. Gjennom Diabetesforbundet fikk representanter fra LDF møte ungdomsrepresentanter fra Ungdiabetes, Norsk Diabetikersenter og ansatte ved Diabeteslinjen og motivasjonsteamet fra Diabetesforbundet.

"Gjennom deltakelse i prosjektet fikk vi innsikt i hvordan der er å leve med diabetes i Latvia. Dette ga oss noen perspektiver på hvor godt vi har det i Norge, men også at de har kommet lenger enn oss på enkelte områder. De har blant annet mye fokus på psykososial støtte i sitt arbeid overfor personer med diabetes. Dette er et område med stor forbedringspotensial i Norge" sa Anette Skomsøy, organisasjon- og bistandsrådgiver ved Diabetesforbundet. "Slike samarbeid gir perspektiv på organisasjonens eget arbeid, samt nyttig lærdom om organisasjonen man samarbeider med og deres situasjon" avsluttet Anette.

Foto: Diabetesforbundet.

Prosjektet ble finansiert av NGO-programmet i Latvia.

Les mer om EØS-midlene her.

 


Article published on 27 September 2016
This article has been last modifed on 11 October 2016