Amnesty Norges engasjement i Sentral- og Øst-Europa

Med støtte fra NGO-programmene under EØS-midlene har Amnesty Norge vært partner i tre ulike prosjekter sammen med Amnesty International Polen, Amnesty International Tsjekkia og Amnesty International Slovakia. Hvert prosjekt har hatt et bestemt og målrettet fokus i samsvar med prinsippene NGO-programmene er bygget på.

EØS-finansieringsmekanismen ble etablert i 1994 som følge av EØS avtalen. EØS-midlene er EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke samarbeidet med 15 EU- og EØS-medlemsland i Sentral- og Sør-Europa.

EØS-midlene er rettet mot tematiske prioriteringer og programområder. Prioriteringene er i tråd med nasjonale behov og bredere europeiske mål. Alle programmer som mottar støtte er bygget på prinsipper knyttet til menneskerettigheter, godt styresett, bærekraftig utvikling og likestilling. Med støtte fra NGO-programmene under EØS-midlene har Amnesty Norge vært partner i tre ulike prosjekter sammen med Amnesty International Polen, Amnesty International Tsjekkia og Amnesty International Slovakia. Hvert prosjekt har hatt et bestemt og målrettet fokus i samsvar med prinsippene NGO-programmene er bygget på.

Stopp diskriminering i Polen
I Polen ble prosjektet "Sammen er vi sterke: STOPP DISKRIMINERING!" gjennomført. Prosjektet startet i september 2014, endte i april 2016 og var landsdekkende. Hovedmålet har vært å øke bevisstheten om diskriminerte grupper i det polske samfunnet og mobilisere lokalsamfunnet til å iverksette tiltak for lokale endringer. Engasjement av ungdom gjennom sosiale medier har vært et sentralt element i prosjektet. Aktivitetene har oppfordret til aktiv deltakelse blant ungdom og fremmet individuelt engasjement blant de ulike målgruppene: skoleelever, aktivister, frivillige organisasjoner, media, diskriminerte og utsatte grupper og samfunnet som helhet. For å bli et vellykket, landsdekkende prosjekt var det nødvendig å utarbeide gode verktøy og materialer som kunne brukes og spres. Derfor ble pedagogisk materiale, manus for workshop for lærere og pedagoger utviklet samt infografikk og plakater produsert for å støtte arbeidet via sosiale medier. Gjennom dette ble 80 skoleprosjekter mot diskriminering planlagt og gjennomført i lokalsamfunnet over hele landet.

eea grant poland school students action


Les også om Vi begynte å drømme prosjektet i Polen gjennomført også i samarbeid med Amnesty Norge.

Levende bibliotek i Tsjekkia
I Tsjekkia ble prosjektet "The Amnesty International Living Library – With Openness Through Reading" gjennomført. Dette var også et toårig prosjekt, implementert fra april 2014 frem til april 2016. Prosjektet har hatt som mål å bevisstgjøre om og fronte negative holdninger som rasisme, diskriminering, fremmedhat blant elever fra barneskole nivå og hele veien gjennom frem til universitetet. Prosjektet har vært omfattende og nøye planlagt, med mye grundig forarbeid i form av trening og opplæring av frivillige og forelesere. Ideen har vært å ha "levende bøker" til utlån. Elevene kunne besøke "biblioteket" av "levende bøker", låne ut en "bok" i form av en person og ha dyptgående intervjuer i små grupper med denne personen. Hver "bok" var en representant for en utsatt, marginalisert gruppe preget av negative stereotypier i det tsjekkiske samfunnet, som Roma, LHBTI-personer, muslimer, flyktninger, hjemløse etc. Et supplerende element for prosjektet har vært menneskerettighetsseminarer for lærere som ikke bare fokuserte på emner som diskriminering og rasisme i læreplaner, men også på spørsmål om hvordan man skal reagere på fremmedfiendtlige, diskriminerende og ekstremistiske uttrykk og atferd fra studenter og deres kolleger på skolen.

czech republic work in schools illustration
Les en tidligere omtale av prosjektet her.

Menneskerettighetsundervisning i Slovakia
I Slovakia ble prosjektet «Min verden - mine rettigheter» gjennomført mellom september 2015 og januar 2016. Prosjektet har hatt sikte på å gi ungdom nødvendig kompetanse for å skape positive holdninger mot minoriteter og hjelpe dem forstå, støtte og beskytte menneskerettighetene. Prosjektet har fokusert på å etablere langvarige forhold mellom trente forelesere og et utvalg av klasser gjennom jevnlige møter der relevante temaer ble diskutert. Temaene for møter og workshop ble valgt ut av studentene, noe som styrket eierskapet deres til prosjektet samt bidro til større engasjement for å utvikle og gjennomføre egne aktiviteter for å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Artikkel basert på "Project Partnerships through EEA and Norway Grants" publisert på Amnesty Norge.

Alle bilder publisert med tillatelse fra Amnesty Norge.

Les mer om NGO-programmene i Polen, Tsjekkia og Slovakia.


Article published on 16 September 2016
This article has been last modifed on 16 September 2016