Fra studietur til samarbeid; fra samarbeid til resultater

Gjennom to prosjekter støttet av NGO-programmet i Polen, har norske organisasjoner vært med på å øke bevisstheten i organisasjoner, bedrifter og beslutningstakere i Polen rundt sosiale og miljømessige hensyn for bærekraftig utvikling (CSR).

Prosjektene ble initiert av CentrumCSR.PL i Polen og fra Norge ble Det Norske Veritas i Polen og Initiativ for Etisk Handel med som partnere. 200 av de største bedriftene i Polen ble fulgt opp om CSR aktiviteter i løpet av 18 måneder. Målet har vært å utvide CSR aktivitetsfeltet i Polen samt å øke kvaliteten på informasjonen som bedriftene publiserer om CSR. Et spesielt fokus var rettet mot statseide bedrifter samt om standarder for offentlige anskaffelser. Prosjektene har resultert i rapporter om CSR relevante emner som menneskerettigheter, dialog med beslutningstakere og kamp mot korrupsjon, åpne debatter, workshops og konferanser.

“The round tables, during which we encouraged the implementation of social and environmental standards, were attended by over 100 people, including representatives of public offices, universities, employers' organizations and trade unions - sa Marta Czapnik fra CentrumCSR.PL.

martacz

Marta Czapnik under en workshop. Foto: CentrumCSR.PL

“We sent lists of interventions to institutions in which we asked difficult questions like “Why not use non-price criteria in specific types of acquisitions?” For two years we checked almost 2 thousand procurements, our project had a wide resonance in the media - sa Grzegorz Piskalski, direktør for CentrumCSR.PL. "We know that people who have so far completely ignored the social and environmental criteria, have now begun using them. Many of them have asked us how to do it, so we have offered them our expertise.”

Organisasjonen Initiativ for Etisk Handel fikk tilrettelagt for en studietur for den polske partneren CentrumCSR.PL samt representanter fra andre polske organisasjoner som CentrumCSR.PL samarbeider med. I løpet av turen møtte den polske delegasjonen en rekke norske aktører som arbeider med CSR og som fremmer bærekraftig utvikling på nye, innovative måter. Besøkerne trakk frem eksempler fra DIFI, Norsk ForUM for Utvikling og Miljø, Changemaker og BI som de ønsker å se implementert i Polen også.

studytour

Foto: CentrumCSR.PL

Les mer om erfaringene fra studieturen her.

Møtet med organisasjonen Changmaker vise seg å føre til videre samarbeid i form av workshop-er arrangerte i Polen der frivillige fra Changemaker var invitert til å introdusere norske kampanjemetoder for å fremme bærekraftig utvikling til polske organisasjoner og andre interesserte.

"De ønsket kontakt med oss etter å ha hørt om oss gjennom Initiativ for Etisk Handel. Vi arrangerte et møte på våre kontorer i forbindelse med deres studietur og utvekslet erfaringer om vårt arbeid. Kort tid etter ble vi invitert av dem til å bidra med et foredrag på et workshop de arrangerte i Warszawa" sa Diego Vaula Foss fra Changemaker.

workshop1

Fra workshop i Warszawa. Foto: CentrumCSR.PL

Diego forsatte ved å si at invitasjonen ga dem en god mulighet til å utveksle erfaringer. Changemaker jobber med delvis overlappende tematikk, men i forskjellige kontekster. Derfor ville samarbeidet være til nytte for begge parter. "Vi fikk interessant informasjon om arbeid med offentlige innkjøp, et tema vi har jobbet lite med men som kan være relevant for oss. Samtidig var det en nyttig erfaring for våre frivillige som reiste til Polen å presentere vårt arbeid og metodikk for grupper som jobber i en annen kontekst".

"For oss er slike bilaterale samarbeid først og fremst nyttige erfaringer som kan gi oss nye perspektiver på vårt arbeid og samtidig spre våre arbeidsmåter og kompetanse til andre organisasjoner. Vi er ofte selektive når vi mottar slike invitasjoner, ettersom vi opplever at samarbeid kun er fruktbare når det er en nærhet mellom vårt arbeid og arbeidet til de som kontakter oss. Det var det i dette tilfellet og da var det en spennende mulighet for oss" sa Diego avslutningsvis.

Les mer om NGO programmet i Polen her.

Les mer om EØS-midlene her.


Article published on 15 September 2016