15 Dec 2017

Continued support to civil society in Latvia

€8.5 million allocated to the Civil Society programme in Latvia. Iceland, Liechtenstein and Norway have signed a new cooperation agreement with Latvia under the EEA Grants 2014-2021. 

In the agreement the three donor countries have allocated €8.5 million, out of a total of €102,1 million, to the Civil Society programme in Latvia under EEA Grants.

Read more...

05 Dec 2017

Strengthening cooperation on Civil Society with Greece

€12 million allocated to the Civil Society programme Active Citizens Fund in Greece.

Read more...

07 Aug 2017

NGO-programmene - The Active Citizens Fund 2014 - 2021

Under EØS finansieringsmekanismen, sivilsamfunnsprogrammet Active Citizens Fund har som overordnede mål å styrke utviklingen av det sivile samfunn i Europa, øke samfunnsdeltakelsen spesielt blant unge og å styrke utsatte grupper.
Read more...

11 May 2017

Norge og Estland signerer samarbeidsavtale om EØS-midlene

Norge og Estland er sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa. 68 millioner euro skal styrke norsk-estisk samarbeid og bistå Estland med å håndtere sosiale og økonomiske utfordringer.
Read more...

24 Feb 2017

Avslutningskonferanse for NGO-programmet i Latvia

9. mars 2017 arrangeres avslutningskonferansen for NGO-programmet under EØS-midlene i Riga, Latvia. Programoperatøren inviterer interesserte norske organisasjoner til å delta på arrangementet.
Read more...