05 Dec 2017

Strengthening cooperation on Civil Society with Greece

€12 million allocated to the Civil Society programme Active Citizens Fund in Greece.

Read more...

07 Aug 2017

NGO-programmene - The Active Citizens Fund 2014 - 2021

Under EØS finansieringsmekanismen, sivilsamfunnsprogrammet Active Citizens Fund har som overordnede mål å styrke utviklingen av det sivile samfunn i Europa, øke samfunnsdeltakelsen spesielt blant unge og å styrke utsatte grupper.
Read more...

11 May 2017

Norge og Estland signerer samarbeidsavtale om EØS-midlene

Norge og Estland er sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa. 68 millioner euro skal styrke norsk-estisk samarbeid og bistå Estland med å håndtere sosiale og økonomiske utfordringer.
Read more...

24 Feb 2017

Avslutningskonferanse for NGO-programmet i Latvia

9. mars 2017 arrangeres avslutningskonferansen for NGO-programmet under EØS-midlene i Riga, Latvia. Programoperatøren inviterer interesserte norske organisasjoner til å delta på arrangementet.
Read more...

23 Feb 2017

The Norwegian Helsinki Committee, contact point for organizations under the 2014 - 2021 programming period of the EEA and Norway Grants

Through an open competition the Norwegian Helsinki Committee has been selected to fulfill the responsibilities of a contact point for cooperation between Norway and the civil society in 15 recipient countries of the EEA and Norway Grants 2014 – 2021, under the Active Citizens Fund.
Read more...