14 Jun 2016

En nordmann i Øst Europa

Hvordan er sivilsamfunnet i østeuropeiske land? Hva skal til for å bygge opp og styrke frivillige organisasjoner i land som Romania eller Bulgaria? Hvilken rolle kan slike organisasjoner spille i demokratiseringsprosesser? I artikkelen En nordmann i Øst Europa oppsummerer Lars Søftestad sine tanker om sivilsamfunnet basert på sin mangeårige erfaring fra internasjonalt arbeid med organisasjonsutvikling.
Read more...

01 Jun 2016

Åpen høring om EØS-midlene

Har du eller din organisasjon synspunkter om hvordan EØS-midlene skal brukes frem til 2024? En åpen høring om Norges bruk av midlene pågår frem til 8. juli.
Read more...

01 Jun 2016

Trust takes time

An estimated 18,000-20,000 individuals provide paid sexual services in Poland. Some sources quote as many as 150,000-160,000, with the number of escort agencies approximating 15,000. People offering paid sexual services are susceptible to a number of hazards in every imaginable area of life: physical, psychological and social. In 2015, a project to assist sex workers commenced in Warsaw in cooperation with the Norwegian PION, Prostitutes Interest Organization.
Read more...

01 Jun 2016

We began dreaming

The Głogów-based Association for Children and Young People CHANCE began implementing their Lower Silesian Campaign Against Hate Speech in 2014 together with Amnesty International Norway. The project targeted young people aged fifteen and sixteen.
Read more...

01 Jun 2016

What about you? What's your tic?

Involuntary head movement, sniffing, blinking, jumping, word or phrase utterances are just a few tics symptomatic of Tourette’s syndrome, a congenital neurological disorder. The Norwegian Tourette Association joined the Polish Tourette Syndrome Association of Poland to improve the living conditions of Tourette syndrome suffereres.
Read more...