15 Aug 2016

3rd Call for Proposals for Bilateral Initiatives in Greece

The Bodossaki Foundation, in its capacity as the Fund Operator for the EEA Grants NGO Programme in Greece “We are all Citizens”, announces the third open call for bilateral initiatives under measure (b) between non-profit organizations established in Greece and entities from the Donor states (Iceland, Liechtenstein and Norway).
Read more...

05 Jul 2016

Norge og Slovakia sammen mot korrupsjon

Transparency International (TI) har i flere år arbeidet for større åpenhet og bedre tilgang for offentligheten til opplysninger om egentlige eiere av selskaper. I april 2016 var Transparency International Slovakia på et studiebesøk i Norge.
Read more...

20 Jun 2016

Bilateral event in Croatia – Sharing perspectives towards cooperation

The National Foundation for Civil Society Development acting as the operator of NGO Fund in Croatia in the context of the EEA and Norway grants have in cooperation with the donors organized a bilateral meeting on 13th and 14th of June at the IMPACT – European Centre for Cross-Sector Partnership in Zadar, “Different perspectives towards cooperation”.
Read more...

20 Jun 2016

Cities for citizens

Invitation to a study trip to Slovakia to encourage project partnerships with Slovak organisations on the theme of improving the quality of urban life through innovative models.
Read more...

14 Jun 2016

En nordmann i Øst Europa

Hvordan er sivilsamfunnet i østeuropeiske land? Hva skal til for å bygge opp og styrke frivillige organisasjoner i land som Romania eller Bulgaria? Hvilken rolle kan slike organisasjoner spille i demokratiseringsprosesser? I artikkelen En nordmann i Øst Europa oppsummerer Lars Søftestad sine tanker om sivilsamfunnet basert på sin mangeårige erfaring fra internasjonalt arbeid med organisasjonsutvikling.
Read more...