15 Sep 2016

Fra studietur til samarbeid; fra samarbeid til resultater

Gjennom to prosjekter støttet av NGO-programmet i Polen, har norske organisasjoner vært med på å øke bevisstheten i organisasjoner, bedrifter og beslutningstakere i Polen rundt sosiale og miljømessige hensyn for bærekraftig utvikling (CSR).
Read more...

19 Aug 2016

Czech Republic: Extended Deadline for Open Call for applications within the Fund for Bilateral Relations at National Level

The Czech Ministry of Finance as the Operator of the Fund for Bilateral Relations at National Level announced a modification of the third Call for submission of applications for a grant from the Fund for Bilateral Relations at National Level within the framework of the EEA and Norway Grants 2009-2014. The modification implies an extention of the application deadline to 30. June 2017.
Read more...

18 Aug 2016

Strengthening civil society in Hungary

The project ‘Glassvillage’ has increased the knowledge and awareness of NGOs, citizens, and local elected representatives of their rights to access and publish public information.
Read more...

18 Aug 2016

Supporting Greek human rights NGOs

“Most of the cases we deal with are about discrimination towards ethnic minorities in the workplace. We often see migrants being unpaid.”
Read more...

17 Aug 2016

Evalueringsrapport: EØS-midlene styrker samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene

En ny evaluering av bilateralt samarbeid under EØS-midlene konkluderer med at EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene.
Read more...