28 Sep 2016

Ferdigstilt Blåbok for EØS-midlene 2014 - 2021

Den endelige versjonen av Blåboken som inneholder de prioriterte sektorene og programområdene for EØS-midlene 2014-2021 er nå tilgjengelig. Les her et sammendrag av resultatene fra den offentlige høringen om Blåboken.
Read more...

27 Sep 2016

Norsk-latvisk samarbeid for å bedre diabetesomsorg

70 barn får årlig diabetes type 1. i Latvia. Alle må gjennom en 5 dagers opplæring av en diabetessykepleier ved barnesykehuset i Riga. Dette er landets eneste diabetessykepleier. Et samarbeidsprosjekt mellom Diabetesforbundet og den latviske Diabetesføderasjonen under NGO-programmet sikter på å endre denne situasjonen.
Read more...

19 Sep 2016

NGO Programme Lithuania: Closing Conference

On 23 September 2016 the Human Rights Monitoring Institute will be hosting its final event as the operator of NGO Programme in Lithuania, the Closing Conference of the NGO Programme in Lithuania.
Read more...

19 Sep 2016

Countering Shrinking Civil Space – The Story and Results of the NGO programme in Hungary; an invitation

Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation, Autonomia Foundation, Foundation for the Development of Democratic Rights, Carpathian Foundation-Hungary in cooperation with the Norwegian Helsinki Committee cordially invites you to the open workshop Countering Shrinking Civil Space – The Story and Results of the NGO programme in Hungary.

Read more...

16 Sep 2016

Amnesty Norges engasjement i Sentral- og Øst-Europa

Med støtte fra NGO-programmene under EØS-midlene har Amnesty Norge vært partner i tre ulike prosjekter sammen med Amnesty International Polen, Amnesty International Tsjekkia og Amnesty International Slovakia. Hvert prosjekt har hatt et bestemt og målrettet fokus i samsvar med prinsippene NGO-programmene er bygget på.
Read more...