19 Sep 2016

Countering Shrinking Civil Space – The Story and Results of the NGO programme in Hungary; an invitation

Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation, Autonomia Foundation, Foundation for the Development of Democratic Rights, Carpathian Foundation-Hungary in cooperation with the Norwegian Helsinki Committee cordially invites you to the open workshop Countering Shrinking Civil Space – The Story and Results of the NGO programme in Hungary.

Read more...

16 Sep 2016

Amnesty Norges engasjement i Sentral- og Øst-Europa

Med støtte fra NGO-programmene under EØS-midlene har Amnesty Norge vært partner i tre ulike prosjekter sammen med Amnesty International Polen, Amnesty International Tsjekkia og Amnesty International Slovakia. Hvert prosjekt har hatt et bestemt og målrettet fokus i samsvar med prinsippene NGO-programmene er bygget på.
Read more...

15 Sep 2016

Fra studietur til samarbeid; fra samarbeid til resultater

Gjennom to prosjekter støttet av NGO-programmet i Polen, har norske organisasjoner vært med på å øke bevisstheten i organisasjoner, bedrifter og beslutningstakere i Polen rundt sosiale og miljømessige hensyn for bærekraftig utvikling (CSR).
Read more...

19 Aug 2016

Czech Republic: Extended Deadline for Open Call for applications within the Fund for Bilateral Relations at National Level

The Czech Ministry of Finance as the Operator of the Fund for Bilateral Relations at National Level announced a modification of the third Call for submission of applications for a grant from the Fund for Bilateral Relations at National Level within the framework of the EEA and Norway Grants 2009-2014. The modification implies an extention of the application deadline to 30. June 2017.
Read more...

18 Aug 2016

Strengthening civil society in Hungary

The project ‘Glassvillage’ has increased the knowledge and awareness of NGOs, citizens, and local elected representatives of their rights to access and publish public information.
Read more...