15 Dec 2016

Norske organisasjoner i Slovakia

Utfordringer knyttet til miljø og bærekraftig byutvikling er sentrale temaer for flere regjeringer rundt om i Europa. Smart cities konseptet bygger på idéen at man kan sikre bærekraftig byutvikling ved å respektere miljøet og å engasjere innbyggerne direkte i utviklingen – det å ta vare på byen er ikke bare styresmaktenes jobb. Smart cities var hovedtema for et studiebesøk for norske organisasjoner i Slovakia i perioden 10.-14. oktober.
Read more...

29 Nov 2016

Norge og Slovakia inngår samarbeidsavtale om EØS-midlene

28. november har Norge og Slovakia undertegnet nye samarbeidsavtaler om fordeling av EØS-midler. Næringsliv og klima blir viktige samarbeidsområder i årene fremover. Det skal også brukes EØS-midler på å utvikle grenseområdene mellom Slovakia og Ukraina.
Read more...

16 Sep 2016

Amnesty Norges engasjement i Sentral- og Øst-Europa

Med støtte fra NGO-programmene under EØS-midlene har Amnesty Norge vært partner i tre ulike prosjekter sammen med Amnesty International Polen, Amnesty International Tsjekkia og Amnesty International Slovakia. Hvert prosjekt har hatt et bestemt og målrettet fokus i samsvar med prinsippene NGO-programmene er bygget på.
Read more...

05 Jul 2016

Norge og Slovakia sammen mot korrupsjon

Transparency International (TI) har i flere år arbeidet for større åpenhet og bedre tilgang for offentligheten til opplysninger om egentlige eiere av selskaper. I april 2016 var Transparency International Slovakia på et studiebesøk i Norge.
Read more...

20 Jun 2016

Cities for citizens

Invitation to a study trip to Slovakia to encourage project partnerships with Slovak organisations on the theme of improving the quality of urban life through innovative models.
Read more...

04 Apr 2016

Closing event of the NGO-program in Slovakia

Ekopolis Foundation together with The Open Society Foundation, as program operators of the NGO-program in Slovakia, is inviting participants to the program's closing event.
Read more...

01 Apr 2016

Norsk ekspertise gir økt selvstendighet for mennesker med autisme i Slovakia

Hvor mange mennesker med autisme finnes det i Slovakia? Det finnes ingen statistikk på det. Vi kan bare stole på internasjonal forskning som tyder på at ett av 110 barn har en diagnose innen autismespekteret. Hvorfor finnes det ingen statistikk?
Read more...

07 Mar 2016

Approved applications for bilateral fund in Slovakia

The program operator for the NGO-program "Democracy and Human Rights" has published the list of approved projects funded under the NGO-program's fund for bilateral relations.
Read more...

03 Mar 2016

Norske metoder og et brennende hjerte for vanskeligstilte ungdommer i Slovakia

I mange boligfelter i Bratislava tilbringer barn og unge sin fritid på gata der de stadig er utsatt for konflikter, sosiale utfordringer og et utrygt miljø. Den slovakiske organisasjonen Kaspian har i nesten 20 år arbeidet i Petržalka, det største boligfeltet i landet. Mange av barna og ungdommene her kommer fra vanskeligstilte familier med trange levekår og høyt nivå av deprivasjon. Et av prosjektene til organisasjonen går ut på å bruke norske og andre europeiske erfaringer for å øke kvaliteten på tilbudene og tjenestene som organisasjonen tilbyr barn og unge fra utsatte grupper. Rundt 50% av målgruppen som deltar i prosjektet er rombarn.
Read more...

04 Feb 2016

Else og Ema - en studie om sosiale tjenester i Norge og Slovakia

Else og Ema (selvstendige liv), er tittelen på en studie skrevet av Miroslav Cangár, Lucia Cangárová og Denisa Nincová fra Social Work Advisory Board (SWAB). Forfatterne sammenligner frivillighetsbaserte sosiale tjenester i Norge og Slovakia på en veldig spesiell måte - gjennom historiene av to jenter, Else og Ema.
Read more...