29 Oct 2018

Call for proposals in Bulgaria!

The first call for proposals under the Active Citizens Fund in Bulgaria is launched!
Read more...

12 Oct 2018

Cooperation opportunities in Bulgaria!

The Active Citizens Fund in Bulgaria is set to have its first matchmaking event in November. You are invited!
Read more...

14 Jun 2018

Active Citizens Fund Launched in Bulgaria

The Active Citizen Fund Bulgaria, amounting 15.5 mill euro, has been launched in Sofia.
Read more...

16 Feb 2017

Together for children. SOS Children’s Villages approach to the EEA and Norway Grants

How does a network of sister organizations such as SOS Children's Villages from Norway, Latvia, Bulgaria, Romania cooperate through the EEA and Norway grants to improve the lives of children?
Read more...

15 Nov 2016

Norske organisasjoner bidrar til å bedre situasjonen for rom minoritetene i Sentral- og Øst-Europa

Romfolk er Europas største minoritet og en utsatt gruppe på mange områder. Svært mange lever under vanskelige økonomiske og sosiale kår. Romfolk er også utsatt for intoleranse, diskriminering og utestengelse fra samfunnet. Dette er felles europeiske utfordringer som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak.
Read more...

09 Mar 2016

Funds for bilateral relations, Bulgaria

Funding opportunity for partner initiatives promoting bilateral cooperation between Bulgaria and the donor countries – Norway, Iceland and Liechtenstein (Measure C)
Read more...

01 Dec 2015

Muligheter og utfordringer i integrering av rom-minoriteter

Utfordringer og muligheter for integrering av rom-minoritetene var hovedtema i det internasjonale seminaret som ble avholdt i Oslo, mellom 28. og 30. oktober 2015. Seminaret ble arrangert av programoperatørene for NGO-programmene i Bulgaria og Romania i samarbeid med de norske ambassadene i Sofia og Bucuresti, og i partnerskap med Den norske Helsingforskomité.
Read more...

25 Nov 2015

Norsk bulgarsk samarbeid for økt yrkesdeltakelse blant unge

En delegasjon fra Bulgaria, bestående av representanter for organisasjoner som jobber med yrkesrettet opplæring, kunst og håndverk og ungdomsorganisasjoner var nylig på studiebesøk i Norge. Målet var å lære mer om yrkesopplæring i Norge, det norske systemet for realkompetansevurdering og om måten bedrifter kan samarbeide med opplæringssteder for å sikre arbeidsplasser.
Read more...

01 Sep 2015

Developing green innovators of the future

A gym that produces electricity and a system for adopting beehives were among the ideas developed jointly by Bulgarian and Norwegian youth. The cooperation aimed at strengthening the teaching of entrepreneurship in schools.
Read more...

21 May 2015

Democracy and Civic Participation. The Role of Non-governmental Organizations - Bulgaria

"If there are deficits in the political representation, we should look for the cause in society, because it is the citizens who have the final word. The stronger the voice of the citizens, the fairer and the more responsible the political representation".
Read more...